Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

dálkové ovládání

Jednopolové IF dálkové ovládání

Ovládání vzniklo z potřeby zapínat různé přístoje na dálku. Ovládání je navrženo tak, aby nereagovalo na signály z jiných dálkových ovladačů a naopak. Příjmač je na výstupu vybaven výkonným relé, které spíná spotřebič.
Dosah vysílače je 10-15m.
Tato konstrukce je vhodná i pro začátečníky

Zapojení vysílače
Vysílač je ovládán mikrotlačítkem TL1, které je ošetřeno proti zákmitům článkem R1,C1 a hradlem C. Derivační článek C2 a R2 upraví impuls z tlačítka na délku 50 ms. Hradlo Dtento impuls invertuje a spouští oscilátor 36kHz sestavený z R3, C3 a hradla B. Oddělovacím hradlam A je buzen tranzistor T1 a ten spíná infra diodu. Odpor R5 omezuje proud touto diodou. Vysílač je napájen alkalickou baterií 12V typu 23A.

Zapojení příjmače
Na vstupu je použit integrovaný infra příjmač U1 typu SFH506-36, ten je továrně naladěn na nosnou frekvenci 36 kHz. Výstup z přijmače je veden do tvarovacího hradla B IO2. Za hradlam B násladuje integrační článek R6 a C6, který je nastaven tak, aby reagoval na vstupní impuls delší než 30ms. Tento čas byl zvolen proto, aby nedocházelo k ovlivňování jiným dálkovým ovládáním. Za integračním článkem následuje hradlo A IO2, které impuls invertuje. Výstup z hradla je přiveden do jednoho vstupu hradla D IO2. Do druhého vstupu hradla D je zapojeno tlačítko TL2 pro místní ovládání. Tlačítko je opět ošetřeno proti zákmitům součástkami R7 a C7. Z výstupu hradla D IO2 se ovládá naběžnou hranou impulsu klopný obvod IO3, klopný obvod je zapojen jako dělič dvěma. Součástky R8 a C8 nulují klopný obvod při připojení napájecího napětí. Nulování zajišťujeme, že výstup klopného obvodu (vývod č.1) bude v nízké urovni a relé je rozepnuté. Po přijmutí ovládacího impulsu se změní výstup klopného obvodu na vysokou úroveň, tranzistor T2 se otevře a relé RE1 sepne. Dioda D2 a odpor R9 stabilizují napájecí napětí pro U1, IO2 a IO3 na 5V. Spotřbič je spínán spínacím kontaktem relé RE1, vývody jsou ve schématu označeny č. 3 a 4. Napájecí napětí se přivádí na vývod č.1 a 3. K napájení je možno použít malí transformátor s výstupním napětím 8 až 10V, např. zvonkový. Usměrnění a filtrace střídavého napětí z transformátoru zajišťuje diodový můstek D5 a kondenzátor C9. K napájení příjmače je možné použít i běžný napájecí adaptér s výstupním napětím 12V. Odber proudu přimače je 50 mA.


Konstrukce
Jako první sestavíme vysílač. Nejdříve vyřízněte lupénkovou pilkou desku s plošnými spoji v místě pro baterii, jak je vyznačeno, desku ještě opilujte, aby se vešla do plastové krabičky a vypilujte drážky pro kontakty baterie. K pájení raději použijte mikropáječku, protože použité integrované obvody jsou vyrobeny technologii CMOS a ty jsou jak je známo, citlivé na statickou elektřinu. Při použití trafopáječky by mohlo dojít k zničení těchto obvodů.Desku se spoji osaďte součástkami podle popisu. Kontakty si vyrobte ze slabého měděného plíšku (nebo něco podobného). Kontakty natvarujte podle náčrtku a zapájejte do desky se spoji. Do plastové krabičky ještě vyvrtejte díru o průměru 5 mm pro infradiodu. Hmatník tlačítka přelepte uvnitř krabičky lepící páskou, aby hmatník nevypadával. Dále osaďte desku plošných spojů přijmače, opět postupujte podle návodu. Při osazování pozor na polaritu jednotlivých součástek!!

Uvedení do provozu
Po sestavení obou částí ovládání připojte napájecí napětí k příjmači a vložte baterii d ovysílače (pozor na polaritu). Postupným stisknutím tlačítka Tl2 by mělo relé spínat a vypínat, jeho cinnost je indikována svítivou diodou D4. Potom vyzkoušejte ovládání vysílačm, opět postupným stiskáváním tlačítka Tl1 by se mělo relé spínat a vypínat. Pokud jste postupovali podle návodu a neudělali vlastní chbu, bude ovládání fungovat na první pokus.
V připadě, že budete ovládáním připojovat spotřebič k sítí 230V, buďte velice opatrní, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Seznam součástek Rezistory:
R1,7,8.............100k
R2.................560k
R3.................22k
R4,11..............560
R5.................27
R6.................820k
R9.................680
R10................1k
Kondenzátory:
C1,7...............100nF/ker.
C2.................100nF/MKT
C3.................3,3nF/MKT
C4.................47uF/50V
C5.................22uF/50V
C6.................47nF/MKT
C8.................1uF/50V
C9.................470uF/16V
Diody:
D1.................infra led LD271
D2.................5V1/0,5W
D3.................1N4002
D4.................ledka
D5.................můstek B250C1500

Další:
T1,2...............BC337
U1.................SFH506-36
IO1,2..............CMOS 4093
IO3................CMOS 4013

Tl1,2..............tlačítko 1mm
Re1................relé 12V
B1.................Baterie 23A
Krabíčka...........KPDO 2 (DK05P)